11022 Avslutat
Förbättring av arbetsmiljön för VVS-montörer och driftpersonal - en handledning för arkitekter och projektörer

Genomfördes: 2001-03-01 – 2002-03-31

Sammanfattning

Omfattade revidering och komplettering av den tidigare utgåvan av handledningen för arkitekter och projektörer med hänsyn till gjorda erfarenheter samt ändringar i lagar och regelverk.

Projektansvarig

Projektansvarig
VVS-Installatörerna
Projektledare
Ulf Eriksson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Fortsättningsprojekt
Ämneskategorier