Implementering - BEAst Hänvisningar i handlingar 1.1

Pågår: 2020-02-01 – 2021-08-10

Sammanfattning

Anvisningen visar hur länkar skapar enklare och snabbare sökbarhet i och mellan bygghandlingar; som uppställningsritningar, rumsbeskrivningar, dörrkort och tekniska beskrivningar. Som komplement skapades också mallar för handlingsförteckning, rumsförteckning och rumsbeskrivning. Materialet är fritt tillgängligt att tillämpa för alla i byggbranschen via BEAst webbsida.
Mottagandet och effekten av anvisningens tillämpning blev bättre än förväntat hos de deltagande företagens byggprojekt. Det är tydligare var och hur hänvisningar ska vara i handlingarna, vilket underlättar enkel och snabb åtkomst. Även betydligt enklare att se vilka hänvisningar som saknar handlingar genom att markerad länk saknas, vilket underlättar kvalitetssäkring. Detta skapar rätt förutsättning för ökad digitalisering och mobilt stöd ute på byggarbetsplatserna även för UE/underentreprenörer och yrkeshantverkare som konsumerar en stor del av denna typ information och handlingar med många hänvisningar till andra handlingar.

BEAst Hänvisningar i handlingar 1.1 är en anvisning som togs fram som stöddokument inom det tidigare SBUF-projektet ”Ritramar, namnruta och metadata (SBUF-nr 13507)”.

Projektansvarig

Projektansvarig
NCC Sverige AB
Projektledare
Ulf Larsson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Tidigare projekt
Ämneskategorier