13784 Avslutat
En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch

Genomfördes: 2020-01-01 – 2021-01-31

Sammanfattning

Färdplanen är en guide för entreprenörer och beställare i byggbranschen. Ett antal nyckelfaktorer och problem presenteras med förslag på aktiva åtgärder, inklusive inspirationsexempel och handlingsplan, för att arbeta mer jämställt inom företaget och på byggarbetsplatsen.

Projektansvarig

Projektansvarig
Bygg Dialog AB
Projektledare
Hanna Johansson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier
KMA – arbetsmiljö