3D-utskrifter av Attefallshus - praktiska tester

Pågår: 2020-07-01 – 2021-12-31

Sammanfattning

Intresset kring 3D-printing inom bygg- och betongbranschen har ökat under senare år och exempel finns runt om i världen på betongkonstruktioner som har skrivits ut med den nya tekniken. Från Dubai meddelades i oktober 2019 att man precis har avslutat skriva ut världens just nu största 3D-utskrivna byggnad. Huset är 9,5 meter högt och har en total yta av 640 kvm.

Många förtjänster finns med 3D utskrift av betong t ex lägre produktionskostnader, hög arkitektonisk flexibilitet och mindre materialförbrukning.

ConcretePrint AB har utvecklat en fungerande utrustning för utskrift av betong med utskrifts möjligheter från 9x2,3x1,5 meter. Med hjälp av Betongindustrier och RISE har ConcretePrint genomfört mer än 30 praktiska tester av olika betongrecept. Det finns ett antal recept som är framgångsrika.

Projektet sker i form av en serie av praktiska tester för att skriva ut komponenter till Attefallshus eller hela Attefallshus på plats på byggplatsen samt att genomföra ett antal praktiska installationer i de väggkonstruktioner som utvecklas. Projektet är en del i projektet ”Printat radhus 2021” som söktes 2020-02-06 hos Smart Build Environment.

Tobias v. Haslingen har fått stipendium på 100 000 kr av Stockholms byggnadsförening

Projektansvarig

Projektansvarig
Betongindustri AB
Projektledare
Jonas Carlswärd

Relaterade projekt & ämneskategorier

Tidigare projekt
Ämneskategorier