Lean Construction - nuläget

Pågår: 2020-05-01 – 2022-09-01

Sammanfattning

Lean Construction är sedan länge introducerat, använt och utvecklat på lite olika sätt i svenska entreprenörsföretag. Det gäller till exempel stora företag som JM, NCC, Veidekke och Peab, men även små företag som RA bygg och Ytterby bygg.

Syftet med detta projekt är att
• göra en nulägesbedömning for användning av lean construction i praxis i Sverige
• identifiera olika segment av företag med olika lean-behov
• genomföra framåtblickande workshops med representanter för dessa lean-segment
• dokumentera och kommunicera projektets resultat

Projektet avser att fokuserar på entreprenörer i SCBs branschgrupp 41, 42 och 43. Detta innebär en avgränsning från arkitekt- och ingenjörskonsulters användning av lean construction.
Projektets resultat avses i första hand bidra till process- och produktionsutveckling i svenska entreprenörsföretag. Den sekundära målgruppen är också utbildningsinstitutioner, andra delar av byggbranschen och branschorganisationer.

Projektansvarig

Projektansvarig
F.O. Peterson & Söner Byggnads AB
Projektledare
Dimosthenis Kifokeris Ph.D.