BEAst Namnruta - Styrande kunskapsdokument - hantering Handling och Status

Pågår: 2020-09-14 – 2021-08-10

Sammanfattning

Öka kunskapen kring och användningen av standarden BEAst Namnruta i godkännandeprocessen för att underlätta hanteringen av bygghandlingar i branschen. Fokus är hantering i godkännandeprocessen av begreppen och stegen för Handling och Status med förklarande texter och bilder med tydliga användarfall för att underlätta för användarna.

"BEAst Namnruta - Styrande kunskapsdokument för hantering av Handling och Status" blir sedan fritt tillgängigt på BEAst webbsida och deltagande företags webbsidor för att underlätta spridning och användning i branschen.

Projektansvarig

Projektansvarig
NCC Sverige AB
Projektledare
Ulf Larsson