13917 Avslutat
BEAst Namnruta - Styrande kunskapsdokument - hantering Handling och Status

Genomfördes: 2020-09-14 – 2021-08-10

Sammanfattning

Projektet har tagit fram BEAst Namnruta – Angivning av Handling och Status 2.0 som styrande dokument till BEAst Namnruta för att öka kunskapen om hur standarden används vid angivning av Handling och Status samt hantering av datum, ändringsbeteckning och PM. Visas med exempel under godkännandeprocessen för att underlätta hanteringen i nya projekt.

Projektansvarig

Projektansvarig
NCC Sverige AB
Projektledare
Ulf Larsson