12109 Avslutat
Bygghandlingar 90 Del 7, utgåva 2

Genomfördes: 2008-09-01 – 2011-05-31

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram en ny utgåva av Bygghandlingar 90 Del 7 Redovisning av Mark. Målet var att komma närmare ett gemensamt sätt att klassificera, koda och redovisa information om mark och anläggningar, användbart genom hela kedjan kartering - inmätning - planering - projektering - byggande - förvaltning.

Projektansvarig

Projektansvarig
Skanska Sverige AB, Jan Johansson
Projektledare
Klas Eckerberg

Relaterade projekt & ämneskategorier

Relaterade projekt
Ämneskategorier
Ledarskap KMA – arbetsmiljö