13615 Avslutat
Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar-Steg 2

Genomfördes: 2019-01-01 – 2020-06-30

Sammanfattning

Syftet med detta forskningsprojekt har varit att ta fram nya temperaturlastvärden för fallet med
olika temperatur i olika konstruktionsdelar i plattrambroar i Sverige, och beskriva hur temperaturen kan antas variera inom konstruktionsdelarna. Projektet har också syftat till att undersöka hur den minskning av tvång som sker vid uppsprickning påverkar sprickvidderna i konstruktionen. Projektet har utförts som ett doktorandprojekt på Lunds Tekniska Högskola.
SBUF har tillsammans med BBT bidragit med finansiering till projektet. Projektet har fokuserat på att undersöka sprickvidder i bruksgränstillstånd, eftersom det inte anses relevant att ta hänsyn till lastfallet i brottgränstillstånd. Anledningen till detta är att tvångsspänningarna orsakas av förhindrade deformationer som är begränsade till sin storlek, och att konstruktionerna inte väntas kunna gå till brott även om hela den förhindrade rörelsen skulle utvecklas.

Projektansvarig

Projektansvarig
Skanska Sverige AB
Projektledare
Karl Lundstedt

Relaterade projekt & ämneskategorier

Tidigare projekt
Ämneskategorier