Kunskapsinhämtningsprojekt - EPD för asfalt 2020

Pågår: 2020-03-01 – 2021-11-30

Sammanfattning

Kunskapshämtning från internationella konferenser är viktigt för SBUF: s medlemsföretag och två ledande konferenser, en europeisk och en nordamerikansk, ska hållas i Spanien respektive i USA under år 2020. Båda konferenserna presenterar senaste rön inom forskning och utveckling inom asfaltvägbeläggningar med ett särskilt fokus på miljö- och klimatfrågor. Denna ansökan avser sökande av bidrag från SBUF för deltagande av Larissa Strömberg (NCC och KTH) på följande konferenser:
• 7th Eurasphalt & Eurobitume Congress, Madrid, Spain, 12-14 May 2020.
• The International Symposium on Pavement, Roadway, and Bridge Life Cycle Assessment 2020, Sacramento, California, USA, 3-6 June 2020.
Två vetenskapliga artiklar har skrivits kring resultaten från det avslutade SBUF projekt Digitalisering av EPD för asfaltbeläggningar (ID 13472). Dessa artiklar blev accepterade för publikation samt muntlig presentation på de två konferenserna.
Deltaganden i de konferenserna kommer att stödja svensk byggindustris och SBUF:s strävan att sprida framtagna resultat och nya kunskaper i nationella utvecklingsprojekt för att minska anläggningsbranschens miljöpåverkan. Syftet med kunskapshämtningsprojektet är följande:
• Presentera resultaten efter det avslutade SBUF projektet internationellt
• Hämta nya kunskaper och erfarenheter som finns både i Europa och Nordamerika
• Knyta nya kontakter och eventuellt finna nya samarbetspartners bland representanter från industrin, universitet och beslutfattare.

Projektansvarig

Projektansvarig
NCC Sverige AB
Projektledare
Christina Claeson-Jonsson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Relaterade projekt
Ämneskategorier
Infrastruktur KMA – arbetsmiljö