13599 Avslutat
Minimera kemiska golvskador

Genomfördes: 2018-10-01 – 2020-10-31

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt belyser samma tillämpningsområde som SBUF-projektet SBUF 13560
”Framtidens golvsystem med modern betong”, men fokuserar mer på skadeaspekter och
praktiska försök utifrån våra erfarenheter av golvskador. Utförda undersökningar är helt
fristående från SBUF-projekt 13560.
Fokus på de undersökningar som genomförts är:
- Delprojekt 1: Praktiska försök avseende fuktomfördelning mellan ”Modern betong”
med bascement och avjämningsskikt efter tät förslutning.
- Delprojekt 2: Praktiska försök att utvärdera golvemissioner från 5 olika mattyper
och 6 olika golvlim, 6 månader efter limning av olika beläggningar på olika fuktiga i
underlag.
- Delprojekt 3: Utföra uppföljningsmätningar av golvemissioner 2-4 år efter
byggnation.

Projektansvarig

Projektansvarig
NBI Bygg AB
Projektledare
Jörgen Grantén

Relaterade projekt & ämneskategorier

Tidigare projekt
Fortsättningsprojekt
Ämneskategorier