13915 Avslutat
BEAst inom PEPPOL - Kan BEAst standarder ingå i PEPPOLs standard?

Genomfördes: 2020-08-31 – 2021-04-30

Sammanfattning

BEAst har tidigare med stöd från SBUF infört stöd för att kommunicera BEAst meddelanden i kommunikationsnätverket PEPPOL. PEPPOL stod för Pan-European Public Procurement On-Line men har numera spridit sig bredare än Europa. En processförändring har identifierats som innebär att man skickar en följesedel (orderkvitto i BEAst) per leverans istället för idag, att en följesedel kan innehålla flera leveranser. Antalet meddelanden kommer att konsolideras från 25 stycken till 17 när de tre
meddelandestandarderna slås ihop till en. Detta innebär en stor fördel för de företag som implementerar flera av BEAst nuvarande meddelandestandarder.

Projektansvarig

Projektansvarig
Skanska Sverige AB
Projektledare
Rikard Larsson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Relaterade projekt
Ämneskategorier
Digitalisering Vägledningar & checklistor