BEAst inom PEPPOL - Kan BEAst standarder ingå i PEPPOLs standard?

Pågår: 2020-08-31 – 2021-03-31

Sammanfattning

BEAst har tidigare med stöd från SBUF infört stöd för att kommunicera BEAst meddelanden i kommunikationsnätverket PEPPOL. PEPPOL stod för Pan-European Public Procurement On-Line men har numera spridit sig bredare än Europa. BEAst har utvecklat stöd för att skicka BEAst meddelanden i PEPPOL nätverket genom SBUF projekt 12767 Effektivare e-kommunikation i byggsektorn (förstudie) och 12907 Infrastruktur för effektivare affärskommunikation (genomförande). BEAst meddelanden kan användas för kommunikation inom Sverige i PEPPOL nätverket men stöd finns förnärvarande inte utanför Sverige. Fördelen med att använda PEPPOL som kommunikationsmetod är att en part som ska skicka eller ta emot meddelanden gör det bara mot en Access Punkt och kan sedan nå samtliga parter inom nätverket. PEPPOL har en princip som de kallar ”Connect once, connect to all” vilket sammanfattar fördelarna tämligen enkelt. Syftet med projektet är att underlätta den tekniska digitaliseringsresan för entreprenörerna och dess leverantörer. Projektet kommer att underlätta kommunikationen av affärsinformation genom att undersöka om det är möjligt för BEAst standarderna: - Supply Material - Supply Rental - Supply NeC Kan använda PEPPOL BIS scheman istället för de scheman som BEAst idag har utvecklat. Fördelarna med att använda PEPPOL BIS är exempelvis att samma format på byggrelaterade meddelanden såsom order, leveransavisering och faktura som icke byggrelaterade leverantörer, vilket underlättar digitaliseringen.

Projektansvarig

Projektansvarig
Skanska Sverige AB
Projektledare
Rikard Larsson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Tidigare projekt
Ämneskategorier