13546 Avslutat
Digitaliserad byggetablering - Konceptlösning hus

Genomfördes: 2018-06-01 – 2019-05-15

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att utreda hur en byggetablering kan utformas och utrustas för att stödja användning av olika former av befintliga digitala tillämpningar. Det handlar om utrustning och hjälpmedel som redan finns tillgänglig och/eller kommer finnas tillgänglig inom närtid (inom cirka ett år). Projektet tar sin utgångspunkt i att det finns tillgång till en bra uppkoppling fram till etableringen.

Det finns stor potential i en kommande digitalisering av byggarbetsplatser. De flesta etableringar fortfarande är traditionella både när det gäller utformning och teknikinnehåll.
Nya tekniska lösningar måste dock användas på ”rätt sätt” för att få ut nyttan. Det kan vara lätt att tro att en viss ny teknisk lösning kommer lösa ”allt”. Men att bara köpa in ny teknik kommer inte hjälpa. Den behöver kopplas till att arbetssätt och implementeras ordentligt i verksamheten.

Ny teknik får inte innebära ökad arbetsbelastning (som överstiger nyttan) i form av hantering och uppdateringar av digital utrustning och digital information. Intressant är också att konstatera att det finns många kopplingar mellan ny digital teknik och arbetsmiljö. Genom att använda digitala lösningar som exempelvis VR, 3D-APD och drönare kan många potentiella arbetsmiljöproblem och arbetsmiljörisker förebyggas.

Projektansvarig

Projektansvarig
Peab AB
Projektledare
Max Bergström

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier
Digitalisering Husbyggnad