13378 Avslutat
Referensmätning för kvarts vid ROT-arbeten inom byggindustrin

Genomfördes: 2017-04-01 – 2019-12-01

Sammanfattning

Exponering för kvartshaltigt damm är vanligt på byggarbetsplatser. Kvarts ingår i
det damm som bildas vid bearbetning av sten och betong. Arbetsmiljöverkets föreskrifter
AFS 2015:2 Kvarts - stendamm i arbetsmiljön gör det möjligt att använda så kallade
referensmätningar som underlag för riskbedömning av exponering för kvarts i
arbetsmiljön. Utgående från riskbedömningen bestäms vilka åtgärder som behöver
vidtas för att arbetet ska vara säkert.
Referensmätningar för olika typarbeten redovisas i detalj i rapporten

Projektansvarig

Projektansvarig
Skanska Sverige AB
Projektledare
Ann-Beth Antonsson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Tidigare projekt
Ämneskategorier