Säkrare fältprovtagning av asfalt – Steg 2 Framtagande av prototyp

Pågår: 2020-10-31 – 2021-12-30

Sammanfattning

Denna projektansökan bygger vidare på SBUF-projekt ”#13306 Säkrare fältprovtagning av asfalt”, där en konstruktionslösning togs fram för att fjärrstyra/automatisera provtagning av asfalt på redan lagd väg. Framtaget koncept visar att det är möjligt att helt eliminera behovet av att operatören befinner sig intill provtagningsstället, som ofta utgör en utsatt plats med tätt förbipasserande trafik. Att ge operatören en väsentligt säkrare arbetsplats är den tyngst vägande faktorn för att fortsätta arbetet med att realisera provtagningsutrustningen, men det ger också andra fördelar. Genom att styra provtagningsprocessens parametrar möjliggörs ett repetitivt förfarande som säkerställer en hög och jämn kvalité på provkärnor och lagningar.

I Steg 2 kommer prototyper tas fram för att praktiskt testa, finjustera och verifiera funktionen för främst Bryt-/Lyft- och Lagningsverktyg. Det är här innovationshöjden finns och nyutveckling krävs för att kunna realisera en helt automatiserad provtagning. Genom att demonstrera dessa i kombination med befintlig teknik för borrning, våtdammsugning och stampning, är målet att hitta intressenter bland tillverkare, utförare och beställare som tar vid och färdigutvecklar utrustningen för implementering i verklig provtagningsverksamhet.

Projektansvarig

Projektansvarig
Skanska Sverige AB
Projektledare
Martin Blohm

Relaterade projekt & ämneskategorier

Tidigare projekt
Ämneskategorier