13307 Avslutat
Behov av åtgärder för att sprida BIM för installationer

Genomfördes: 2016-09-15 – 2017-06-30

Sammanfattning

Syftet med projektet var att
- kartlägga behov av åtgärder för att underlätta spridning av BIM i olika typer av projekt
- ge underlag för vidare arbete inom Installatörsföretagen och dess medlemmar för att initiera arbete med vidare utveckling inom olika verksamheter och så långt som möjligt tillsammans med andra aktörer i branschen.

Slutredovisningen utgörs av en rapport över projektets genomförande och tre delrapporter som behandlar (1) Branscharbete - utfört och pågående, (2) Kort om BIM och BIP, och (3) Spridning BIM Behov av åtgärder. Författare till rapporterna var Carl-Erik Brohn.

Projektansvarig

Projektansvarig
Installatörsföretagen
Projektledare
Carl-Erik Brohn

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier
Digitalisering Installation