Praktiska vägledningar för säkrare uttorkningstider hos betongbjälklag

Pågår: 2019-05-01 – 2021-05-31

Sammanfattning

Byggbranschen har ofta problem att klara uttorkning av betong före golvläggning. Detta skapar hinder i produktion, ökade kostnader, ökad teknisk och ekonomisk risk, samt ökad miljöpåverkan. Ett sätt att säkerställa att betongen är tillräckligt torr är att göra en omfördelningsberäkning. Då beräknas hur fuktförhållandena kommer att vara i bjälklagskonstruktionen över tid, vilket är ett alternativ i RBK-systemet.
Omfördelningsberäkningar har förekommit i Sverige under en längre tid. Det är svåra och komplicerade beräkningar som tidigare utförts av en handfull personer. Två aspekter har gjort att denna typ av beräkningar har ökat kraftigt:
- Efterfrågan från branschen har ökat på grund av ökande problem med uttorkning av betong.
- Ett användarvänligt beräkningsprogram, WUFI, har blivit vanligt i Sverige. I detta program är det enkelt att göra en beräkning och presentera ett snyggt resultat, men det är väldigt svårt att göra en korrekt beräkning som ger ett tillförlitligt resultat.
Kombinationen av ett lättanvänt program och en beräkning som kräver hög kompetens innebär stora risker för framtida fuktskador i golv, speciellt för entreprenörerna. Förutom risken för skador finns även möjligheter. Om vi kan utföra pålitliga omfördelningsberäkningar finns möjlighet till förkortade produktionstider.
Inom detta projekt ska praktiska vägledningar för att beskriva hur moderna omfördelningsberäkningar ska genomföras, hur de ska beställas och hur de ska dokumenteras.

Projektansvarig

Projektansvarig
NCC Sverige AB
Projektledare
Nilla Olsson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier