13701 Avslutat
Praktiska vägledningar för säkrare uttorkningstider hos betongbjälklag

Genomfördes: 2019-05-01 – 2021-05-31

Sammanfattning

För att kunna bedöma hur fuktigt det blir maximalt under golvbeläggningen krävs det idag
en beräkning av omfördelningen av kvarvarande fukt vid golvläggning lämpligen baserad på
fuktmätning på mer än ett djup. En sådan beräkning kallas en fuktomfördelningsberäkning.

Tidigt i projektet har en preliminär Vägledning för fuktomfördelningsberäkningar utarbetats. Vägledningen har prövats i en första workshop på ett väl definierat fall. Dess olika delar har sedan analyserats med jämförande beräkningar och parameterstudier. Betydelsen av olika parametrar har på så sätt kunnat kvantifieras. Med resultat och erfarenheter från dessa studier och denna workshop har Vägledningen nu reviderats.

Projektansvarig

Projektansvarig
NCC Sverige AB
Projektledare
Nilla Olsson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier