13122 Avslutat
Energisnåla radiatorsystem för effektiv lågtemperaturuppvärmning och gott inomhusklimat i byggnader

Genomfördes: 2015-11-02 – 2019-03-31

Sammanfattning

Forskning vid KTH. Projektet syftade till att utveckla högeffektiva vattenradiatorer som ska bidra till ökad energieffektivitet i byggnader. Detta ska uppnås genom en effektiv integrering av byggnadens radiatorer och tillförd ventilationsluften (tilluftsradiatorer). Målet var att den vägen öka radiatorernas värmeavgivning med 25 % och därmed minska byggnadens energianvändning med 10 %. Tyngdpunkten i projektet läggs på vidareutveckling av konvektionskanaler (sekundära ytor) hos tilluftsradiatorer. Tekniska lösningar för effektiv och jämn luftspridning inuti radiatorerna skall också tas fram. Preliminära beräkningar visar att energianvändning i värmepumpsuppvärmda hus kan minskas med ytterligare 11 % med de föreslagna lösningarna. Slutredovisningen utgörs av rapporten ”Energieffektiva radiatorsystem för effektiv lågtemperaturuppvärmning och gott inomhusklimat i småhus”, Adnan Ploskic, KTH/Bravida.

Projektansvarig

Projektansvarig
Bravida
Projektledare
Adnan Ploskic

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier