13600 Avslutat
Digital prekvalificeringsplattform vid upphandling

Genomfördes: 2018-12-01 – 2021-01-31

Sammanfattning

Flertalet kommuner har vittnat om att de får för få anbud vid upphandlingar enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Att kunna förenkla upphandlingsförfarandet har varit målet med denna rapport. I rapportens slutsatser nämns bland annat:
- En möjlighet för anbudsgivare att digitalt lämna uppgifter som kan användas i flera upphandlingar såväl inom samma upphandlande organisation som inom andra områden, vilket skulle öka konkurrensen och inbjuda mindre och medelstora företag till dessa processer.
- De upphandlingar av ramavtal som förekommer frekvent borde i stora delar innehålla likartade krav på anbudsgivaren. Dessa skulle kunna standardiseras för anbud både inom kommunen och i andra kommuner.

Alla företag skulle ha fördel av en typ av plattform med poster för pre-kvalificering för anbudsförfarandet och en form av förenkling av anbudsprocesserna generellt.

Projektansvarig

Projektansvarig
Byggföretagen
Projektledare
Pär Åhman

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier
Digitalisering Ledarskap