13597 Avslutat
Verktyg för social hållbarhet i byggskedet: Utveckling och tillämpning

Genomfördes: 2018-11-01 – 2021-02-26

Sammanfattning

I projektet "Den socialt hållbara entreprenören - verktyg för mätning av sociala värden vid stadsdelsomvandling" (SBUF: 13165) togs ett beslutsstöd (verktyg) fram som kan användas av entreprenörer när de arbetar med social hållbarhet i byggskedet. i detta uppföljande projekt har verktyget testats i fyra olika byggprojekt för att se hur väl det fungerar samt utvärdera och utveckla det för att möta entreprenörers behov. Resultaten har sedan legat till grund för utveckling av informationsmaterial att kommunicera om så väl den positiva som negativa påverkan byggskedet kan ha på människor (tredje man) i närområdet, det vill säga på områdets sociala hållbarhet.

Projektansvarig

Projektansvarig
Brixly AB
Projektledare
Karl Persson de Fine Licht