BEAst Modelleringsteknik i tidiga skeden

Pågår: 2020-08-31 – 2021-11-15

Sammanfattning

BEAst Modelleringsteknik i tidiga skeden är en enkel och illustrativ anvisning för att höja kvalitén på modeller så att dessa kan nyttjas i anbudsskedet som en del av förfrågningsunderlag. Antalet gånger en modell byggs upp på nytt i ett projekt varierar men ofta kan det handla om 5 gånger istället för att en och samma modell används och förädlas/anpassas genom ett projekts olika skeden. Denna anvisning syftar till att kapa antalet gånger ett projekt modelleras upp samt att möjliggöra för modellbaserad mängdavtagning i anbudsskedet.

Projektet ska resultera i en branschgemensam anvisning för beställare att luta sig mot som kravställning för arkitekter i det tidiga skedet utan att nödvändigtvis behöva ha expertis i området. Stort fokus kommer läggas på att implementera anvisningen hos beställare i branschen. Entreprenörer kan i sin tur göra modellbaserad mängdavtagning utan att behöva lägga tid på att modellera upp projektet på nytt. Modellen kan i tidigare skede nyttjas för visualisering och därmed skapa större förståelse för projektet. Projektörer kan vid erhållet projekt lita på att ärvda modeller kan användas och förädlas.

En branschgemensam höjning av lägsta nivå på modelleringsteknik i tidigt skede krävs för att branschen ska kunna nyttja de digitala hjälpmedel som finns på plats idag. Anvisningen ska tas fram inom BEAst för att den ska utföras och implementeras i samma format och på samma sätt som tidigare anvisningar som finns fritt tillgängliga inom BEAst Document.

Projektansvarig

Projektansvarig
Peab AB
Projektledare
Linnéa Lepistö

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier