13661 Avslutat
Kunskapsinhämtningsprojekt, PIARC XXVIth World Road Congress

Genomfördes: 2019-10-06 – 2019-10-31

Sammanfattning

XXVIth World Road Congress kommer att hölls i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, 6 till 10 oktober 2019. Det var cirka 50 sessioner, en stor utställning, tekniska besök och sociala aktiviteter. World Road Association (PIARC) grundades 1909 som en ideell organisation. Deras vision är att vara världsledande inom kunskapsutbyte om vägar, vägtransportpolitik och praxis inom ramen för integrerad och hållbar transport. Genom att delta på konferensen togs viktiga insikter kring teknikframsteg i ett tidigt skede liksom att dess potential och tidshorisont för implementering kan bedömas. Relevanta kontakter kunde knytas med utställare, forskare och beslutsfattare för ett mer effektivt nätverkande och en bättre omvärldsbevakning. För att entreprenörerna ska kunna bevaka den internationella tekniska utvecklingen inom byggområdet och senare även tillsammans kunna skapa en nationell förankrad strategi är det viktigt att de ansluter när myndigheter, verk, forskningsinstitutioner, leverantörer och konsulter skapar inriktningen för framtiden.

Projektansvarig

Projektansvarig
Svevia AB
Projektledare
Andreas Bäckström

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier