13697 Avslutat
Kunskapsinhämtningsprojekt - ICCC Prag september 2019, Nilla Olsson

Genomfördes: 2019-08-01 – 2019-10-31

Sammanfattning

Projektet var ett kunskapsinhämtningsprojekt och består i deltagande på konferens ICCC 2019, 15th International Congress on the Chemistry of Cement, i Prag, Tjeckien.

Projektansvarig

Projektansvarig
NCC Sverige AB
Projektledare
Nilla Olsson

Relaterade projekt & ämneskategorier

Ämneskategorier