13447    Pågående
Ny fuktsensor för betonggjutningPågår:2017-09-04 – 2018-12-31

Sammanfattning

Det skulle vara ett stort framsteg för byggbranschen om det fanns en teknologi för att mäta fukt i betong med ingjutna fuktsensorer. Denna förstudie ska ge svar på några fundamentala frågeställningar om möjligheterna: som kravspecifikation, teknisk design, test att framställa en demonstrator/första prototyp och laboratorietester av demonstrator/prototyp. Resultat och slutsatser redovisas i en rapport. Förstudien ska ge underlag till bedömning av hur ett eventuellt fortsättningsprojekt ska genomföras med målet att utveckla en fuktsensor för test i större skala.

Projektansvarig
Projektansvarig
Peab Sverige AB
Projektledare
Björn Garplind
Tidigare projekt / Fortsättningsprojekt / Kategori
Ämneskategorier
Husbyggnad
KMA - Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö