13356    Avslutat
BIP mängder, grupperingGenomfördes:2016-12-15 – 2017-05-15

Sammanfattning

Ett SBUF-projekt kallat BIP mängder, gruppering, för att åstadkomma en enkel applikation för enkel sammanställning av mängder.

BIP används av allt fler i vardagen. Validering av information i en IFC-fil från ett CAD-system, eller motsvarande, görs via BIP QTO i nuvarande utformning för att säkerställa att alla behövliga egenskaper är angivna.
Alla objekt i projektet kan levereras från BIP QTO i en CSV-fil (comma separated values) för omformning till Excel.

Entreprenören som ska göra kalkyl, planering, inköp med mera behöver sedan bearbeta informationen. Detta är för många komplicerat och tidskrävande och kräver goda kunskaper för att hantera Excel med mera. Ett enkelt IT-stöd i form av applikationen BIP QTO gruppering förenklar detta arbete och kommer att spara mycket tid åt entreprenören, som kan få ut selekterade, sorterade och summerade mängder. Resultatet kan exporteras till Excel, till Word eller till pdf.

Applikationen finns som en kostnadsfri tjänst på www.bipkoder.se.

Projektansvarig
Projektansvarig
Installatörsföretagen
Projektledare
Tidigare projekt / Fortsättningsprojekt / Kategori
Tidigare projekt
12933 BIP begrepp för installationer
13171 BIP mängder
Ämneskategorier
IT
Installation