13357    Avslutat
BIP tabell för systemGenomfördes:2016-12-15 – 2017-05-15

Sammanfattning

Ett SBUF-projekt kallat ”BIP tabell för system”, för att komplettera BIP med en flik med system. Tabellen finns som en kostnadsfri tjänst på www.bipkoder.se.

BIP är gratis tillgängligt via www.bipkoder.se som ger tillgång till egenskaper och beteckningar för komponenter. Beteckningarna grundar sig på SS 32202:2011. BIP används av allt fler i vardagen.

Med samma standard som grund finns beteckningar för installationssystem i strukturer. Exempelvis tappvatten V som delas in i VV för varmvatten respektive KV för kallvatten. Dessa tabeller är av värde för alla: beställare, projektörer, entreprenörer, förvaltare etcetera. Tabellerna saknar dock vissa delar.

En gemensam tabell undviker att man får olika lösningar för olika projekt. Arbetet underlättas för alla parter, till exempel kan en installatör få enklare uppläggning och underhåll av kalkylregister.

BIP tabell för system skapar hjälpmedel som skapar gemensamma, uppdaterade beteckningar i en enkel struktur för installationssystem, så att man lätt förstår hur systemen hänger ihop. Detta är ett tillägg till befintlig version av BIP.

I samband därmed producerar arbetsgruppen en tabell med exempel på hur man mappar IFC properties med källorna (source) i olika program och applikationer för export till IFC-filer med BIP property sets.
Exemplen kommer också att finnas i filer för import till respektive program/applikation för snabb implementering av BIP-kodsexport.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "BIP tabell för system", en systembeskrivning och en handledning, Carl-Erik Brohn et al.

Projektansvarig
Projektansvarig
Installatörsföretagen
Projektledare
Tidigare projekt / Fortsättningsprojekt / Kategori
Tidigare projekt
12933 BIP begrepp för installationer
13171 BIP mängder
Ämneskategorier
IT
Installation