Så används projektarean

Logga in och följ ditt ärende i "projektarean"

I inloggat läge kan du:

  • Ansöka om bidrag och följa din ansökan till forsknings-, utvecklings- och kunskapsinhämtningsprojekt
  • Lämna kompletteringar, skicka meddelanden till SBUF.s kansli och få svar
  • Lämna in slutrapport

Skapa konto