Avslutning av forskningsprojekt

Avslutning av projekt med bidrag från entreprenörernas gemensamma forskningsmedel.

Projektledaren svarar för projektets slutrapportering och avslutning. Projektledaren svarar för att en sammanfattande beskrivning av projektets bakgrund, syfte, genomförande och resultat samt resultatens praktiska tillämpningar och möjliga konsekvenser sänds till SBUF.

Detta innebär bland annat att

  • det ska framgå från slutrapporten och vid publicering att arbetet har utförts med stöd av SBUF. SBUF:s logotyp ska användas. Avhandlingar utformas naturligtvis enligt respektive lärosätes anvisningar. Vi vill dock särskilt framhålla att SBUF skall omnämnas som (del)finansiär till projektet.

  • slutrapporten ska innehålla en sammanfattning i form av en populärversion författad på svenska och omfattande 4‑8 A4-sidor inklusive bilder. Sammanfattningen ska utformas enligt SBUF:s Rapportmall, alternativt förses med SBUF:s försättssida 

  • om inte annat bestäms i anslutning till beslut om bidrag förutsätts att slutrapport levereras som PDF-fil och att den kan publiceras för fri nedladdning från SBUF:s webbplats. Föreligger slutrapporten i tryckt form ska erforderligt antal exemplar (normalt sju) skickas till SBUF.

SBUF stödjer branschgemensam forskning och utveckling åt bygg- och installationsföretagen. Det är därför viktigt att sammanfattningen anpassas till dessa målgrupper, se vidare SBUF:s allmänna anvisningar för slutrapportering.

På rekommendation av forskningsutskottet vid SBUF avslutas projektet genom styrelsebeslut i SBUF. Därefter utbetalas innehållen del av forskningsbidraget.