Styrelse och utskott

SBUF leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Ansökningar om bidrag bereds i SBUF:s utskott, som lämnar rekommendationer om beslut till styrelsen.

Styrelse och utskott har följande sammansättning (2017-05-23):

Styrelse

Christina Claeson-Jonsson, NCC, ordförande

Anna Nilsson, Ledarna

Johan Martinsson, Installatörsföretagen

Christer Härjelin, Byggnads

Joakim Jeppsson, Skanska (suppleant)

Christer Carlsson, SEKO (suppleant)

Peter Hellgren, Byggnads (suppleant)

Johan Mossling, Installatörsföretagen (suppleant)

 

Utskott

Anläggningsutskottet

Per Murén, NCC, ordförande

Hans Fransson, Skanska

Glenn Nordström, SEKO

Tommy Ellison, Besab

Monica Soldinger Almefelt, Swerock

 

Byggutskottet

Claes Dalman, Peab, ordförande

Erik Eken, NCC

Camilla Lindström, Tuve Bygg

Peter Hellgren, Byggnads

Urban Olsson, Zengun

 

Installationsutskottet

Bo Lindholm, ordförande

Hans Söderström, Installatörsföretagen

Anders Larsson, Byggnads

Thomas Mähl, BIM-kalkyler

Andreas Udd, VRA VVS-installationer

 

Forskningsutskottet

Kyösti Tuutti, Skanska, ordförande

Staffan Hintze, NCC

Nils Rydén, Peab

Jonas Steen, FO Peterson & Söner

Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers (adjungerad)

Conny Rolén, Formas (adjungerad)

 

Kansli

Anders Freyschuss, vd

Ruben Aronsson

Hans Hedlund, forskningshandläggare

Catarina Zamore, kommunikatör