Kontakt

E-posta oss

 
Faktureringsadress

INX1051-002@pdf.scancloud.se

Ange på fakturan:

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond
INX1051-002
831 90 Östersund

Postadress

SBUF 
Box 5501, 114 85 STOCKHOLM


Besöksadress

Näringslivets Hus 
Storgatan 19, Stockholm
Tel: 08 – 783 81 00
Anneli Kouthoofd, vd

070-379 84 22

E-post

Hans Hedlund, forskningshandläggare

073-410 13 14

E-post

Catarina Zamore, kommunikatör

08-783 81 05

E-post