Detta är vi

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond arbetar med att finansiera och sprida forskning och utveckling för byggsektorn.

Anslutna medlemsföretag hos Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen kan söka bidrag för forsknings-, utvecklings- och kunskapsinhämtningsprojekt från SBUF. Vi tar också emot ansökningar från organisationerna Byggnads, Ledarna och Seko.

Detta kan du söka bidrag för

Stadgar för föreningen Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond