Checklistan är nominerad till Årets innovation

Checklista för olycksövningar i byggbranschen är ett av de nominerade projekten i Årets innovation 2022.

Projektet presenterar en checklista för företagens förebyggande arbete för att minimera risk och konsekvenser vid olyckstillbud. Checklistan gör övningsarbetet enklare att utföra för både stora och mindre övningar oavsett byggarbetsplatsens karaktär eller förutsättningar.

Det viktiga är ”att” öva!

Det är en mängd information att hålla reda på inför ett övningstillfälle och listan ger ett bra stöd för att åstadkomma ett bra genomförande. En viktig sak projektet noterar är att det handlar enkla, vardagliga händelser; det är lätt hänt att man börjar tänka katastrofscenarion men de är svårare att öva på. Att öva på vardagliga händelserna oftare ger i sig bättre förutsättningar att klara av en allvarligare händelse.

Projektet har använt en färdig metod, trenivåmetoden (3NS) från företaget Crisis Readyness Sweden AB som också använts av ambulans, brandkår och polis och fokuserar på samverkan och kunskap om hur man bör agera vid en olycka.

Läs slutrapporten: Checklista för olycksövningar i byggbranschen, projekt 13671

Sökande företag var Brixly AB med projektledare Tobias Hagrenius och i projektgruppen ingick också Tuve Bygg och Serneke.

Om Årets innovation

Årets innovation är en utmärkelse och mångårig tradition. Svenska Byggbranschens utvecklingsfond SBUF delar varje år ut belöningen till ett av de projekt vars projektresultat redovisats året före och som SBUF:s utskott valt ut efter vissa kriterier. Först nomineras tre projekt och sedan utser SBUF:s styrelse vinnaren, i år 2022 den 12 maj.

Läs mer om de nominerade!