Vad händer inom digitalisering inom byggbranschen i dag?

Mycket händer inom digitalisering inom byggbranschen. Olle Samuelson, verksam inom SBUF och forsknings- och innovationsstrateg vid IQ Samhällsbyggnad, berättar kring de digitaliseringsinitiativ som i dag drivs inom bygg- och installationsbranschen.

Klimathotet, hållbarhet, urbanisering, global tillväxt och digitalisering är fyra megatrender i dag. Megatrenden Digitalisering är dessutom ett verktyg för att möta de stora megatrenderna och utmaningarna. Byggsektorn är en sektor som kan bidra mycket i megatrenderna. Byggsektorn ska bygga hållbara samhällen, attraktiva livsmiljöer för människor att arbeta, bo och leva i. Genom att använda digital teknik kan vi planera byggandet och utforma hus, anläggningar och infrastruktur bättre.

I panelen deltar Svante Hagman, styrelseordförande i BIM Alliance och i Byggnadsfirman Erik Wallin, Christina Claeson-Jonsson, FoI-chef, NCC och styrelseordförande Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Hans Söderström, expert och branschsakkunnig, Installatörsföretagen.