Sök bidrag till utvecklings- eller forskningsprojekt

Vilket område inom byggbranschen vill du bidra till att utveckla?

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn.

Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag för forsknings-, utvecklings- och kunskapsinhämtningsprojekt från SBUF.

Vi tar också emot ansökningar från organisationerna ByggnadsLedarna och Seko.

Projektledaren behöver inte vara verksam i ett företag anslutet i Byggföretagen eller Installatörsföretagen.

Vilket område inom byggbranschen vill du bidra till att utveckla? Det är enkelt att söka. Välkommen med din ansökan.


Ansök om finansiering till utvecklings- eller forkskningsprojekt.