Sök bidrag nu i höst

Vilket område vill du bidra till att utveckla?

Sök bidrag till utveckling nu i höst. Vilket område vill du bidra till att utveckla? Vi finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn.

Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag för forsknings-, utvecklings- och kunskapsinhämtningsprojekt från oss.

Projektledaren behöver inte vara verksam i ett företag anslutet i Byggföretagen eller Installatörsföretagen.

Vi tar också emot ansökningar från organisationerna ByggnadsLedarna och Seko.

Varmt välkommen!

Ansök om finansiering till utvecklings- eller forkskningsprojekt.