Automatisering och robotisering i fokus

Hur ökar robotiseringen säkerhet, kontroll och hållbarhet? Hur interagerar vi i relationen mellan människa och maskin? Det lyfter vi seminariet inom serien Bygg kompetens.Delta i webbinariet Bygg kompetens den 26 oktober kl. 15.00-16.00.

Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder, verktyg och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Forskning och innovation (FoI) pågår just nu inom flera stora initiativ, program och projekt.

Projektresultaten ger lösningar på många av sektorns utmaningar vad det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla nya arbetssätt. Visst är du en av dem som vill bygga kompetens för en hållbar samhällsbyggnadssektor?

Bygg kompetens – Automatisering och robotisering förändrar vårt sätt att arbetaWebbinarium: tisdag 26 oktober, kl. 15.00-16.00

I webbinariet möter du denna gång projekt som på olika sätt hanterar robotisering eller automatisering. Det handlar om nya sätt att tänka kring produktivitet, säkerhet och hållbarhet när maskinstyrningen får en allt större roll i arbetet.

Moderator: Kristina Gabrielii, Smart Built Environment

Hjälpmedel för automatisering av tunga lyft
Johan Jonasson, Inomec

Automatiserad vägdrift
Viveca Wallqvist, Rise

Säkrare fältprovtagning av asfalt
Martin Blohm Skanska AB

Det är avgiftsfritt att delta, anmäl dig här.


Seminarieserien Bygg kompetens