Nomineringar Årets Innovation 2017

Årets Innovation 2017 utdelas 17 april 2018. Tre projekt har nominerats till utmärkelsen, ett projekt från vardera Bygg-, Anläggnings- respektive Installationsutskottet.

 

Byggutskottet: Effektivare granskningsprocess

SBUF 13379

Projektledare:  Peter Fredholm, BEAst

Sökande:           NCC Sverige AB

Samarbete:       Bred uppslutning från byggföretagen genom samarbetet inom BEAst.

Genomfört:      2017– 2017

Information:   Slutredovisningen till SBUF utgörs av rapporten "Effektivare granskningsprocess", Peter Fredholm, BEAst (nio sidor och bilagor). Projektet har resulterat i ett omfattande informationsmaterial som är publicerat på BEAsts webbplats (länk).

Med den branschstandard som är resultatet av projektet har bygg-, anläggnings- och installationsbranschen möjlighet att rejält förenkla hanteringen av den ganska omfattande granskningen av handlingar som löpande sker varje dag i tusentals projekt.

Att granska ritningar digitalt har många redan börjat med, men alla på sitt eget sätt. Det räcker heller inte att ta ut handlingar från en BIM-modell för att ha dem som PDF-dokument i sin dator. Med det systemstöd för granskning som projektet har resulterat i kan man upprätta ”sessioner” där olika aktörer gemensamt kan granska under en granskningsperiod, session, för att sedan sammanställa resultatet på ett enhetligt sätt.

 

Installationsutskottet:  Projekt för att främja BIM inom installationsområdet

SBUF 13307 Behov av åtgärder för att sprida BIM för installationer

SBUF 13356 BIP mängder, gruppering

SBUF 13357 BIP tabell för system

Projektledare:    Carl-Erik Brohn

Sökande:             Installatörsföretagen

Samarbete:         Bred branschsamverkan inom Installatörsföretagen.

Genomfört:         2016-2017

Information:    Slutredovisningen 13307 (länk) utgörs av en rapport över projektets genomförande och tre delrapporter som behandlar (1) Branscharbete - utfört och pågående, (2) Kort om BIM och BIP, och (3) Spridning BIM Behov av åtgärder. Författare till rapporterna var Carl-Erik Brohn.

Slutredovisningen 13356 (länk) utgörs av rapporten "BIP Mängder, gruppering", en systembeskrivning och en handledning,

Slutredovisningen 13357 (länk) utgörs av rapporten "BIP tabell för system", en systembeskrivning och en handledning, Carl-Erik Brohn et al.

Projekten ingår i en serie projekt för att främja introduktionen av BIM inom installatörsbranschen, se vidate Installatörsföretagens webbplats (länk).

 

 

Anläggningsutskottet: Användning av vibrationsanalys för tillståndsbedömning av byggkonstruktioner. Tillämpningsexempel

SBUF 13010

Projektledare:         Hans Hedlund

Sökande:                   Skanska Sverige AB

Samarbete:              Skanska, NCC, PEAB, Trafikverket, KTH, LTU Complab.

Genomfört:              2014-2017.

Information:    Slutredovisningen 13010 (länk) utgörs av rapporten "Vibrationsanalys för tillståndsbedömning av byggkonstruktioner - Tillämpningsexempel", Niklas Grip, Natalia Sabourova, Yongming Tu och Lennart Elfgren, samtliga Luleå tekniska universitet, (29 sidor och 12 bilagor).

En förenklad programvara har tagit fram för uppdatering av finita elementmodeller av konstruktioner och för detektering av skador med hjälp av vibrationsmätningar. Programvaran har tillämpats på olika typer av byggkonstruktioner och vibrationsmätningar har utförts.

Sammanfattningsvis kan sägas att skadedetektering med hjälp av vibrationsmätningar fungerar bra för enklare skador på små provkroppar. För mer avancerade konstruktioner kan beräkningsmodeller uppdateras, men det återstår fortfarande utvecklingsarbete innan små skador kan detekteras i ett tidigt skede.