Ny ansökningsprocess 2017

SBUF ändrar processen för att hantera ansökningar. Ansökningsprocessen är från 1 augusti 2017 helt digital och papperslös.

Bärande principer 

SBUF finns till för att finansiera branschgemensam forskning och utveckling åt bygg- och installationsentreprenörerna. Alla företag som är medlemmar i antingen Sveriges Byggindustrier eller VVS Företagen är behöriga att söka bidrag. (Från årsskiftet ersätts VVS Företagen med Installatörsföretagen). Medlemsföretagen har en helt avgörande roll i ansökningsprocessen. Det är medlemsföretagen som styr, även om andra utomstående organisationer kan utföra själva arbetet.

 

Tre olika roller i ansökningsprocessen

Det finns tre olika roller i ansökningsprocessen: ansökningsadministratör, projektledare och det sökande företagets firmatecknare.

Ansökningsadministratören lotsar ansökan genom SBUF:s ansökningsprocess, och ser till att projektbeskrivning och budget upprättas, att ansökan godkänns av både firmatecknaren och projektledaren, att digitala namnteckningar insamlas, att ansökan inlämnas till SBUF och så vidare. När ansökan är inlämnad upphör ansökningsadministratörens funktion. Ofta är ansökningsadministratören och projektledaren samma person.
Projektledaren svarar för att projektet genomförs enligt den beviljade ansökan. Tidplaner, referensgruppsmöten under projektets gång och slutrapportering vid projektets slut. Projektledaren behöver inte vara verksam i ett av SBUF:s medlemsföretag utan kan komma från konsultbolag, forskningsorganisation, högskola eller liknande.
Attestbehörig vi det sökande företaget lägger sista handen vid ansökan innan den lämnas in till SBUF och bekräftar därmed att projektet är utformat enligt företagets intentioner. Det är viktigt att SBUF kan säkerställa att det sökande medlemsföretaget är med på vagnen, och att projektet är väl förankrat i bygg- och installationsföretagens verksamhet. Det är också viktigt att medlemsföretagen aktivt deltar i styrgruppen och referensgruppen när projektet väl har blivit beviljat. I mindre företag kan alla tre rollerna utföras av en och samma person.

 

Direkt koppling till Sveriges Byggindustriers och VVS Företagens medlemsregister

Det är enbart medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier eller VVS Företagen som kan söka bidrag från SBUF. Vi kopplar upp oss direkt mot respektive organisations medlemsregister. Kansliet slipper en manuell hantering och för företagen blir medlemsnyttan uppenbar. Det kommer höja vår administrativa kvalitet – ingen tvekan kan råda om vilket företag som är sökande.

Digital signering av ansökan

Vi övergår nu helt till en helt digital och papperslös ansökningsprocess. Ansökningsarbetet sköts av ansökningsadministratören, som ansvarar för att både det sökande företaget och projektledaren är överens om tagen. Därefter undertecknar projektledaren ansökan med sitt BankID eller Mobilt BankID, och slutligen lägger det sökande företagets firmatecknare sista handen vid ansökan med sin underteckning via BankID eller Mobilt BankID.

Sammanfattning

Ansökan sätts ihop av en ansökningsadministratör på uppdrag av det sökande företaget och projektledaren. När ansökan är färdig för inlämning till SBUF ska den först godkännas av det sökande företaget, därefter undertecknas digitalt av projektledaren. Slutligen godkänner det sökande sökande ansökan med en digital signatur.