Affärsdrivet hållbarhetsarbete i anläggningssektorn

Många SBUF-projekt behandlar hållbarhet i anläggningssektorn. Den 24 november anordnades ett seminarium baserat på dessa projekt i kombination med en nordisk utblick. Dokumentation från seminariet finns nedan.

1.       Affärsdrivet klimatreduceringsarbete – några goda exempel från utlandet

Larissa Strömberg, NCC

2.       Trafikverkets upphandlingskrav på klimatprestanda

Åsa Lindgren, Trafikverket

3.       Follobaneprosjektet – EPD og materialkrav

Kristine Wasrud, Jernbaneverket

 

4.       eEPD - Verktøj for asfaltbransjen i Norge

Mie Vold, Østfoldforskning

5.       Svenska betongbranschens EPD-verktyg

Kajsa Byfors, Svensk betong

6.       Behov av FOU för miljöfrågor utifrån entreprenörens perspektiv

Roger Nilsson, Skanska

7.       Arbetar vi med rätt verktyg

Per Lindh, Skanska

8.       EPD, LCA, PCR - Exempel från bergmaterial

Per Murén, NCC Industry

9.       Klimatoptimerat byggande av betongbroar

Stefan Uppenberg, WSP

 

10.    Utveckling av branschsamarbete, utbildning och kunskapsspridning

Sofie Absér, WSP

 

11.    Byggvarudeklaration 2015 eBVD2015

Kajsa Byfors, Svensk betong

12.    Användning av BASTA i bygg- och anläggningsprojekt

Sussi Wetterlin, BASTA

13.    Diskussion om hur får vi till en affärsdriven modell för hållbarhetsarbete i Sverige

 

 Seminariedeltagare