Produktionsplanering Betong

Ett nytt modulbaserat verktyg för branschens aktörer – Produktionsplanering Betong – har tagits fram av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Det nya verktyget har tagit ett språng från den gamla programidén Hett97. Produktionsplanering Betong har utvecklat många nya funktioner för att hjälpa och stödja platschefens planering av sina gjutningar. Det nya verktyget ger även ett stöd till betongtillverkare och projekterade och föreskrivande konsulter.

PPBIllustrationMed Produktionsplanering Betong kan platschefen lätt planera sina gjutningar och i förväg bedöma och förbereda sig inför gjutningen – tid och kvalitet är pengar! En väl planerad gjutning är ofta en lyckad gjutning med hög kvalitet eftersom man har haft möjlighet att simulera gjutningen och bedöma hur bland annat vädrets makter kan påverka gjutningen. Genom några enkla simuleringar kan platschefen eliminera riskerna för överraskningar, som risk för frysning vintertid eller att formrivning inte kan ske på ett säkert sätt. Exempelvis hjälper Produktionsplanering Betong platschefen med ett visuellt stöd i programvaran för att se om projektets normativa krav vid utförande av betongkonstruktioner kan innefattas med valt utförande eller inte.

Produktionsplanering Betong innehåller ett stort antal 2D typfall av olika tvärsnitt av konstruktioner. Anser användaren att typfallet inte stämmer överens med den aktuella konstruktionen kan ett fritt och mer avancerat läge aktiveras. I programpaketet medföljer även en modul för utvärdering av materialparametrar som temperatur- och hållfasthetsutveckling för en provad betongmix. Genom egenskapsprovning av ett betongrecept kan entreprenören och betongtillverkaren tillvarata och möjliggöra en förbättrad kvalitet, bättre utnyttjad byggtid, sänkta kostnader och förbättra ekonomin i samband med betonggjutningar. Vidare kan betongleverantören lättare ge instruktioner till entreprenören hur den aktuella betongmixen bör hanteras för optimalt gjutresultat.

Det nya verktyget Produktionsplanering Betong finns tillgängligt för nedladdning. SBUF:s vision är att programpaketet ska kompletteras med fler moduler för platschefens planering inom andra betongrelaterade områden.

Ladda ner verktyget