Seminarium Beläggningar Drift & Underhåll

SBUF:s anläggningsutskott anordnade 28 oktober 2014 ett miniseminarium om Beläggningar och Drift & Underhåll. Presentationerna från seminariet är länkade.


Seminarieprogram

Presentation


Inledning

Presentation

Ruben Aronsson, SBUF, Jan-Olof Nordlander, Skanska, och Hawzheen Karim, Trafikverket


Innovationsupphandling

Presentation

Jan Thorén, Trafikverket


Moderna upphandlingsformer

Presentation

Ulf Söderberg, Trafikverket.


Framtidens beläggningar – kunskapsläge och utmaningar

Presentation

Roger Nilsson, Skanska


Lågenergibeläggningar

Presentation

Roger Lundberg, NCC


Diskussion: Utvecklingsbehov inom upphandlingsområdet?

Presentation

Inledning av Mats Wendel, Trafikverket


Upphandling av samverkansprojekt (SBUF-projekt 12620)

Presentation

Andreas Bäckström, Svevia


Energieffektivisering i driftområde (SBUF-projekt 12693)

Presentation

Lina Nordin, Göteborgs Universitet


Implementering av utvecklingsresultat – brister och möjligheter (SBUF-projekt 12561)

Presentation

Hawzheen Karim, Trafikverket


Diskussion – Utvecklingsbehov inom Grundpaket Drift