Nå uttorkningskrav för modern betong

I strävan att minska koldioxidutsläppen vid cementtillverkning kommer portlandcementet allt eftersom att ersättas av cement med inblandning av olika reaktiva mineralbaserade tillsatsmaterial.
I strävan att minska koldioxidutsläppen vid cementtillverkning kommer portlandcementet allt eftersom att ersättas av cement med inblandning av olika reaktiva mineralbaserade tillsatsmaterial.

Nya materialsammansättningar i betong uppfyller uttorkningskrav

Modern, miljövänlig betong med mineraliska tillsatsmedel är mycket tät varför den tar längre tid att torka ut än traditionell betong. Projektet visar att man med nya materialsammansättningar i golvkonstruktionen kan uppfylla uttorkningskraven vilket möjliggör minskad klimatpåverkan, ökad kvalitet och tidsbesparingar i produktionen.

Projektet konstaterar att modern betong med mineraliska tillsatser saknar förmåga att buffra limfukt och att den inte omfördelar fukt på samma klassiska sätt som gammaldags betong gjorde.

Det konstateras vidare att ett skikt avjämning vid limning med vattenbaserat lim är ett måste för betong med alla vattencementtal. Samtidigt identifieras möjligheter till avjämning och pålimning av ytskikt innan dagens uttorkningskrav är uppfyllt med bibehållen fuktsäkerhet.

Slutligen ges rekommendation till uppföljningsprojekt med syfte att validera detta koncept och eliminera konstaterade osäkerheter i resultaten.

Kontakt

Ted Rapp Sveriges Byggindustrier ted.rapp@sverigesbyggindustrier.se

Marcin Stelmarczyk The Green Dragon Magic marcin@greendragonmagic.com

Följ oss