Använd VR-teknik i produktion

Projektet har undersökt hur ett Virtual Reality-gränssnitt till BIM-modellen kan användas för att bättre och mer effektivt involvera och tillvarata produktionspersonalens kunskap under projekteringsfasen.
Projektet har undersökt hur ett Virtual Reality-gränssnitt till BIM-modellen kan användas för att bättre och mer effektivt involvera och tillvarata produktionspersonalens kunskap under projekteringsfasen.

Möjligheter med att använda VR-teknik i granskning, planering, och arbetsberedning.

10 mars 2021 Digitalisering
Det finns möjligheter med att använda Virtual Reality-teknik (VR) i granskning, planering, och arbetsberedning. Genom att involvera och ta tillvara personalens insikter och kunskap i produktion har det här projektet identifierat problem som kunnat hanterats. 

I vissa fall har det rört sig om projekteringsmissar och i andra fall till exempel handlat om att ändra arbetsordning mellan discipliner eller hitta alternativa lösningar som passat framdriften.

Projektet har undersökt hur ett Virtual Reality-gränssnitt till BIM-modellen kan användas för att bättre och mer effektivt involvera och tillvarata produktionspersonalens kunskap under projekteringsfasen. Grundtanken har varit att låta personal med erfarenhet från produktionen identifiera, lösa och hantera problem virtuellt innan de når byggarbetsplatsen. 

När det gäller VR-tekniken är det framförallt att modellen betraktats i skala 1:1 som lyfts fram. Många kommentarer är kopplade till storlek, utrymmen, och detaljer. Det ger förståelse och känsla jämfört med när modellen granskas på vanlig skärm.

Att kunna vara flera användare i en och samma VR-modell, så kallat multi-user läge, hade positiva effekter för förståelse och kommunikation mellan deltagarna. Multi-user gör det även möjligt för deltagarna att koppla upp sig från vitt skilda platser, vilket spås underlätta den här typen av möten med deltagare från både projektering och produktion.

VR-teknik har möjlighet att förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering. Studien ger många exempel på problem, utmaningar, och mindre bra lösningar som kan upptäckas – men även hur man kan hitta bättre och mer produktionsanpassade lösningar – och visar att VR-tekniken har ett värde och är mogen för att användas kontinuerligt i skarpa projekt.

Dock finns det hinder och utmaningar när det gäller att göra tekniken fullt tillgänglig för alla i ett projekt. För det spås en ny generation av fristående VR-headset att öppna upp för bättre möjligheter.

Kontakt

Mikael Johansson Chalmers Tekniska Högskola jomi@chalmers.se

Följ oss