Styrelse och utskott

SBUF leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Ansökningar om bidrag bereds i SBUF:s utskott, som lämnar rekommendationer om beslut till styrelsen.

Styrelse och utskott har följande sammansättning (2015-11-25):

Styrelse

Christina Claeson Jonsson, NCC, ordförande

Anna Nilsson, Ledarna

Thomas Helmerson, VVS Företagen

Christer Härjelin, Byggnads

Christina Claeson-Jonsson, NCC(suppleant)

Björn-Inge Björnberg, SEKO (suppleant)

Göran Tinglöv, Byggnads (suppleant)

Johan Martinsson, Installatörsföretagen (suppleant)

 

Utskott

Anläggningsutskottet

Per Murén, NCC, ordförande

Hans Fransson, Skanska

Karl-Johan Andersson, SEKO

Tommy Ellison, Besab

 

Byggutskottet

Claes Dalman, Peab, ordförande

Erik Eken, NCC

Birgitta Forsberg, ByggCoach

Göran Tinglöv, Byggnads

 

Installationsutskottet

Bo Lindholm, Imtech, ordförande

Hans Söderström, VVS Företagen

Anders Larsson, Byggnads

Thomas Eastwood

 

Forskningsutskottet

Kyösti Tuutti, Skanska, ordförande

Staffan Hintze, NCC

Nils Rydén, Peab

Jonas Steen, FO Peterson & Söner

Jan Bröchner, Chalmers (adjungerad)

Conny Rolén, Formas (adjungerad)

 

Kansli

Ruben Aronsson, VD

Hans Hedlund, Forskningshandläggare

Lotta Northun